سوزن میکروبلیدینگ SALON

10,000 تومان
فروش حداقل ۱۰عددی که  18U اسم برند salon سوزن فیبروز ابرو ( که مخصوص میکروبلیدینگ ابرو ) این مدل اورجینال هست و از نظر کیفیت و قیمت با هیچ مدل دیگر قابل رقابت نیست . میکروبلیدینگ نوعی تکنیک برای هاشو ابرو است و برای اجرای هاشورهای بسیار ظریف و طبیعی دقیقا شبیه تارهای مو واقعی ابرو توسط تیم فیبروز ابداع شد.

سوزن میکروبلیدینگ Phibrows high copy

100,000 تومان
اسم برند Phibrows HIGH COPY بسیاری از افرادی که از تکنیک میکروبلیدینگ استفاده میکنند ترجیح میدهند از تیغ های های کپی اما با کیفیت نزدیک به اورجینال استفاده میکنند که ما این محصول را برای شما فراهم کرده ایم.

سوزن میکروبلیدینگ Phibrows original

850,000 تومان
فروش بصورت ورق ۱۰عددی که میشه 18U اسم برند Phibrows سوزن فیبروز ابرو ( که مخصوص میکروبلیدینگ ابرو ) این مدل اورجینال هست و از نظر کیفیت و قیمت با هیچ مدل دیگر قابل رقابت نیست . میکروبلیدینگ نوعی تکنیک برای هاشو ابرو است و برای اجرای هاشورهای بسیار ظریف و طبیعی دقیقا شبیه تارهای مو واقعی ابرو توسط تیم فیبروز ابداع شد.