کارتریج بدن JOKER تمام سری های M1

90,000 تومان
فروشش ۵ عدده ۵تا ۵ تا اضافه میشه هر ۵ تا 80 تومن اسم برند JOKER این برند یک سوزن میان رده و معمولی هست که برای تمرین مناسب است. قیمت این نوع سوزن تتو بسیار ارزان است

کارتریج بدن JOKER تمام سری های RM

90,000 تومان
فروشش ۵ عدده ۵تا ۵ تا اضافه میشه هر ۵ تا 80 تومن اسم برند JOKER این برند یک سوزن میان رده و معمولی هست که برای تمرین مناسب است. قیمت این نوع سوزن تتو بسیار ارزان است

کارتریج بدن JOKER تمام سری های RS

90,000 تومان
فروشش ۵ عدده ۵تا ۵ تا اضافه میشه هر ۵ تا 80 تومن اسم برند JOKER این برند یک سوزن میان رده و معمولی هست که برای تمرین مناسب است. قیمت این نوع سوزن تتو بسیار ارزان است.

کارتریج بدن JOKER تمام سری های RL

90,000 تومان
فروشش ۵ عدده ۵تا ۵ تا اضافه میشه هر ۵ تا 80 تومن این برند یک سوزن میان رده و معمولی هست که برای تمرین مناسب است. قیمت این نوع سوزن تتو بسیار ارزان است.