جوهر صورتی تاتو Bubblegum pink

15 میل جوهر صورتی فانتزی تشبیه شده به آدامس ●برند رادیانت یکی از معتبرترین برند های جوهر تاتو میباشد. کیفیت بسیار بالای این‌محصول را در زمان اجرا میتوانید احساس کنید.

جوهر مشکی تاتو Turbo black

15 میل جوهر مشکی توربو مناسب جزئیات و خطوط مشکی در تاتو ●برند رادیانت یکی از معتبرترین برند های جوهر تاتو میباشد. کیفیت بسیار بالای این‌محصول را در زمان اجرا میتوانید احساس کنید.

جوهر سفید تاتو Withe

15 میل جوهر سفید ساده رادیانت مناسب جزئیات و اجرای خطوط سفید ●برند رادیانت یکی از معتبرترین برند های جوهر تاتو میباشد. کیفیت بسیار بالای این‌محصول را در زمان اجرا میتوانید احساس کنید.

جوهر نارنجی تاتو Bright orange

15 میل جوهر نارنجی براق ●برند رادیانت یکی از معتبرترین برند های جوهر تاتو میباشد. کیفیت بسیار بالای این‌محصول را در زمان اجرا میتوانید احساس کنید.

جوهر زرد تاتو Banana

15 میل جوهر میوه ای ●برند رادیانت یکی از معتبرترین برند های جوهر تاتو میباشد. کیفیت بسیار بالای این‌محصول را در زمان اجرا میتوانید احساس کنید.

جوهر قرمز تاتو Dark red

15 میل جوهر قرمز کلاسیک تیره ●برند رادیانت یکی از معتبرترین برند های جوهر تاتو میباشد. کیفیت بسیار بالای این‌محصول را در زمان اجرا میتوانید احساس کنید.

جوهر قرمز تاتو Light red

15 میل جوهر قرمز روشن ●برند رادیانت یکی از معتبرترین برند های جوهر تاتو میباشد. کیفیت بسیار بالای این‌محصول را در زمان اجرا میتوانید احساس کنید.

جوهر قرمز تاتو El rojo red

15 میل جوهر قرمز روجو ●برند رادیانت یکی از معتبرترین برند های جوهر تاتو میباشد. کیفیت بسیار بالای این‌محصول را در زمان اجرا میتوانید احساس کنید.

جوهر آبی تاتو Blue

15 میل جوهر آبی با تناژ اصلی ●برند رادیانت یکی از معتبرترین برند های جوهر تاتو میباشد. کیفیت بسیار بالای این‌محصول را در زمان اجرا میتوانید احساس کنید.

جوهر زرد تاتو Honey yellow

15 میل جوهر زرد عسلی ●برند رادیانت یکی از معتبرترین برند های جوهر تاتو میباشد. کیفیت بسیار بالای این‌محصول را در زمان اجرا میتوانید احساس کنید.

جوهر سبز تاتو Lime green

15 میل جوهر سبز پوست لیموی تیره ●برند رادیانت یکی از معتبرترین برند های جوهر تاتو میباشد. کیفیت بسیار بالای این‌محصول را در زمان اجرا میتوانید احساس کنید.

جوهر سبز تاتو Medium green

جوهر سبز متوسط ●برند رادیانت یکی از معتبرترین برند های جوهر تاتو میباشد. کیفیت بسیار بالای این‌محصول را در زمان اجرا میتوانید احساس کنید.