کارتریج بدن CNC تمام سری های M1

200,000 تومان225,000 تومان
فروشش ۵ عدده ۵ تا ۵ تا اضافه میشه هر ۵ تا ۲۵۰ تومن   CNC این محصول یک برد آمریکایی فوق حرفه اییه که به راحتی قابل دسترسی نیست و بصورت تعداد های محدود و سفارشی تولید میشن

کارتریج بدن CNC تمام سری های RM

200,000 تومان225,000 تومان
فروشش ۵ عدده ۵ تا ۵ تا اضافه میشه هر ۵ تا ۲۵۰ تومن

کارتریج بدن CNC تمام سری های RS

200,000 تومان
فروش به صورت 5 عددی میباشد هر عدد 50 هزار تومن  CNC این محصول یک برد آمریکایی فوق حرفه اییه که به راحتی قابل دسترسی نیست و بصورت تعداد های محدود و سفارشی تولید میشن

کارتریج بدن برند CNC سری RL

200,000 تومان
فروشش ۵ عدده ۵تا ۵ تا اضافه میشه هر ۵ تا ۲۵۰تومن این محصول یک برد آمریکایی فوق حرفه اییه که به راحتی قابل دسترسی نیست و بصورت تعداد های محدود و سفارشی تولید میشن