ست طوسی تاتو Eternal in gray wash 30 ml

این ست دارای 5جوهر 30 میل در طیف های طوسی ست خاکستری با سایه های روشن، متوسط و تیره. توسط هنرمندان مشهور جهان آزمایش شده است. این مجموعه برای هر هنرمند سیاه و خاکستری ضروری است، نمی‌دانید که این ست جدید چقدر تیره یا روشن خواهد شد، با این سایه‌های خاکستری ثابت نمی‌توانید اشتباه کنید!

ست طوسی Radiant – Gray Matters Opaque Set

این ست دارای ۴ جوهر ۱۵ میل در طیف های طوسی پوششی است. Clever Gray, Sharp Gray, Slick Gray, & Sly Gray ⚠️پوششی بودن این ست بسیار حائز اهمیت است.ست ۳۰ میل ست ۱۵ میل

ست طوسی Neutral Gray

2,500,000 تومان
این ست دارای ۴ جوهر ۱۵ میل در طیف های طوسی 20% (طوسی بسیار روشن) 40 (طوسی روشن) 60% (طوسی متوسط) 80% (طوسی تیره)