کارتریج بدن FINGER LEDGE تمام سری های M1

180,000 تومان220,000 تومان
فروشش بصورت ورقی هست که هر ورق 4 عدده 4 تا 4تا اضافه میشه  اسم برند FINGER LEDGE این محصول یکی دیگر از  برند های  آمریکایی شرکت سازنه CNCهست که با کیفیتی تقریبا نزدیک به CNC این محصول را  با سیلیکن کارتریج به بازار معرفی کرده همچنین مشابه CNC  به راحتی قابل دسترسی نیست و بصورت تعداد های محدود و سفارشی تولید میشوند

کارتریج بدن FINGER LEDGE تمام سری های RM

180,000 تومان200,000 تومان
فروشش بصورت ورقی هست که هر ورق 4 عدده 4 تا 4تا اضافه میشه  اسم برند FINGER LEDGE این محصول یکی دیگر از  برند های  آمریکایی شرکت سازنه CNCهست که با کیفیتی تقریبا نزدیک به CNC این محصول را  با سیلیکن کارتریج به بازار معرفی کرده همچنین مشابه CNC  به راحتی قابل دسترسی نیست و بصورت تعداد های محدود و سفارشی تولید میشوند

کارتریج بدن FINGER LEDGE تمام سری های RL

180,000 تومان
فروشش بصورت ورقی هست که هر ورق 4 عدده 4 تا 4تا اضافه میشه  اسم برند FINGER LEDGE این محصول یکی دیگر از  برند های  آمریکایی شرکت سازنه CNCهست که با کیفیتی تقریبا نزدیک به CNC این محصول را  با سیلیکن کارتریج به بازار معرفی کرده همچنین مشابه CNC  به راحتی قابل دسترسی نیست و بصورت تعداد های محدود و سفارشی تولید میشوند

کارتریج بدن FINGER LEDGE تمام سری های RS

180,000 تومان200,000 تومان
فروشش بصورت ورقی هست که هر ورق 4 عدده 4 تا 4تا اضافه میشه  اسم برند FINGER LEDGE این محصول یکی دیگر از برند های آمریکایی شرکت سازنه CNCهست که با کیفیتی تقریبا نزدیک به CNC این محصول را با سیلیکن کارتریج به بازار معرفی کرده همچنین مشابه CNC به راحتی قابل دسترسی نیست و بصورت تعداد های محدود و سفارشی تولید میشوند