پن Flash

5,000,000 تومان
  • دو باطری
  • شرکت Poseidon
  • موتور: ژاپنFLAT
  • کیفیت کاشت قوی با لرزش بسسسسیار کم می باشد