جوهر  تاتو ووردفیمس Outlining black

445,000 تومان
●15میل جوهر مشکی مناسب خطوط خیلی ظرف ⚠️بدون تست حیوانی و کاملا گیاهی

جوهر  تاتو ووردفیمس Guan yu

445,000 تومان
●15میل جوهر سبز مناسب گیاهان ⚠️بدون تست حیوانی و کاملا گیاهی

جوهر  تاتو ووردفیمس Master mike Red

445,000 تومان
●15میل جوهر قرمز که مناسب اکثر تتو های قرمز است با میزان پیگمنت بسیار بالا ⚠️بدون تست حیوانی و کاملا گیاهی

جوهر  تاتو ووردفیمس Venice

445,000 تومان
●15میل جوهر قهوه ای متمایل ب رنگ پوست با حجم بالای پیگمنت مناسب میکرو پیگمنتیشن ⚠️بدون تست حیوانی و کاملا گیاهی

جوهر  تاتو ووردفیمس Paris pink

445,000 تومان
●15میل جوهر صورتی که به عاشقانه های پاریس تشبیه شده و بسیار دخترونست ⚠️بدون تست حیوانی و کاملا گیاهی

جوهر  تاتو ووردفیمس Badlands brown

445,000 تومان
15 میل جوهر قهوه ای بسیار دارک و تیره مناسب میکروپیگمنتیشن ⚠️بدون تست حیوانی و کاملا گیاهی

جوهر  تاتو ووردفیمس Swiss skin

445,000 تومان
15 میل جوهر رنگ پوست ⚠️بدون تست حیوانی و کاملا گیاهی

جوهر  تاتو ووردفیمس Indian ink

445,000 تومان
15 میل جوهر قهوه ای متمایل ب پوست های هندی مناسب میکروپیگمنتیشن ⚠️بدون تست حیوانی و کاملا گیاهی

جوهر  تاتو ووردفیمس Mars sand red

445,000 تومان
15 میل جوهر گوشتی روشن که مانند شن تقریبا قرمز ⚠️بدون تست حیوانی و کاملا گیاهی

جوهر  تاتو ووردفیمس Niagara Blue

445,000 تومان
15 میل جوهر آبی ⚠️بدون تست حیوانی و کاملا گیاهی

جوهر  تاتو ووردفیمس Dubai Gold

445,000 تومان
15 میل جوهر زرد تتو متمایل به طلایی ⚠️بدون تست حیوانی و کاملا گیاهی

جوهر  تاتو ووردفیمس Rembrant red

445,000 تومان
15 میل جوهر گوشتی رنگ که پوشش بالایی هم دارد ⚠️بدون تست حیوانی و کاملا گیاهی