جوهر قهوه ای تاتو Blackish brown

15 میل جوهر قهوه ای تیره با ته ومشکی مناسب میکروپیگمنت، میکروبلیدینگ و خط چشم ●برند پرمابلند جوهری حرفه ای و بصرفه در این هنر است که به سالن های آرایشی که میخواهند نتیجه خوبی بگیرند د مشنری همیشه راضی باشد پیشنها. می شود. کیفیت بسیار بالای این‌محصول را در زمان اجرا میتوانید احساس کنید. ⚠️‌۱۰۰٪ گیاهی

جوهر قرمز تاتو Passion Red

1,500,000 تومان
15 میل جوهر قرمزبا کمی تناژ نارنجی با براقیت متوسط ●برند پرمابلند جوهری حرفه ای و بصرفه در این هنر است که به سالن های آرایشی که میخواهند نتیجه خوبی بگیرند د مشنری همیشه راضی باشد پیشنها. می شود. کیفیت بسیار بالای این‌محصول را در زمان اجرا میتوانید احساس کنید. ⚠️‌۱۰۰٪ گیاهی

جوهر قرمز تاتو Royal Red

1,500,000 تومان
15 میل وهر قرمز رویال مناسب شید لب این جوهر قرمز تقریبا مات است ●برند پرمابلند جوهری حرفه ای و بصرفه در این هنر است که به سالن های آرایشی که میخواهند نتیجه خوبی بگیرند د مشنری همیشه راضی باشد پیشنها. می شود. کیفیت بسیار بالای این‌محصول را در زمان اجرا میتوانید احساس کنید. ⚠️‌۱۰۰٪ گیاهی

جوهر قهوه ای تاتو Roxy brown

1,450,000 تومان
15 میل جوهر قهوه ای تیره با ته مایه نارنجی قرمز ●برند پرمابلند جوهری حرفه ای و بصرفه در این هنر است که به سالن های آرایشی که میخواهند نتیجه خوبی بگیرند د مشنری همیشه راضی باشد پیشنها. می شود. کیفیت بسیار بالای این‌محصول را در زمان اجرا میتوانید احساس کنید. ⚠️‌۱۰۰٪ گیاهی

جوهر قهوه ای تاتو Darkest brown

1,450,000 تومان
15 میل جوهر قهوه ای تیره با ته قرمز مناسب شید و میکروبلیدینگ ●برند پرمابلند جوهری حرفه ای و بصرفه در این هنر است که به سالن های آرایشی که میخواهند نتیجه خوبی بگیرند د مشنری همیشه راضی باشد پیشنها. می شود. کیفیت بسیار بالای این‌محصول را در زمان اجرا میتوانید احساس کنید. ⚠️‌۱۰۰٪ گیاهی

جوهر قهوه ای تاتو Forest brown

1,450,000 تومان
15 میل جوهر قهوه ای روشن باته رنگ خفیف سبز ●برند پرمابلند جوهری حرفه ای و بصرفه در این هنر است که به سالن های آرایشی که میخواهند نتیجه خوبی بگیرند د مشنری همیشه راضی باشد پیشنها. می شود. کیفیت بسیار بالای این‌محصول را در زمان اجرا میتوانید احساس کنید. ⚠️‌۱۰۰٪ گیاهی

جوهر قهوه ای تاتو Espresso

15 میل ●برند پرمابلند جوهری حرفه ای و بصرفه در این هنر است که به سالن های آرایشی که میخواهند نتیجه خوبی بگیرند د مشنری همیشه راضی باشد پیشنها. می شود. کیفیت بسیار بالای این‌محصول را در زمان اجرا میتوانید احساس کنید. ⚠️‌۱۰۰٪ گیاهی

جوهر مشکی تاتو Double black

1,450,000 تومان
15 میل جوهر مشکی خط چشم مشکی مطلق با درصد کربن بالا ●برند پرمابلند جوهری حرفه ای و بصرفه در این هنر است که به سالن های آرایشی که میخواهند نتیجه خوبی بگیرند د مشنری همیشه راضی باشد پیشنها. می شود. کیفیت بسیار بالای این‌محصول را در زمان اجرا میتوانید احساس کنید. ⚠️‌۱۰۰٪ گیاهی

جوهر مشکی تاتو Eyeliner

1,450,000 تومان
15 میل جوهر مشکی خط چشم کمی روشن تر از دابل بلک ●برند پرمابلند جوهری حرفه ای و بصرفه در این هنر است که به سالن های آرایشی که میخواهند نتیجه خوبی بگیرند د مشنری همیشه راضی باشد پیشنها. می شود. کیفیت بسیار بالای این‌محصول را در زمان اجرا میتوانید احساس کنید. ⚠️‌۱۰۰٪ گیاهی